Czesław Maj

Czesław Maj

Czesław Maj urodził się 16 stycznia 1923r. w Motyczu, zmarł 18 czerwca 2011r.
Przed wybuchem II wojny światowej ukończył szkołę powszechną w Motyczu. Wojna odebrała mu młodość i możliwość dalszej edukacji. Wszystko co osiągnął zawdzięczał samokształceniu. Sam się uczył i bardzo dużo czytał,  korzystając z różnych podręczników, książek oraz gazet.
W domu zgromadził duży zbiór książek, głównie historycznych oraz twórczość pisarzy ludowych. Najcenniejszą książką w jego bibliotece były „Żywoty Świętych Pańskich” wydane w 1874r., którą dziadek Czesława – Michał Żarnowski kupił w Częstochowie i przyniósł pieszo do Motycza ,a także przedwojenne roczniki ”Naszych Kłosów” i „Gazety Świątecznej”.
Czesław Maj w latach wojny i bezpośrednio po jej zakończeniu pracował na kolei, a później  prowadził własne gospodarstwo.
Przez wiele lat działał społecznie m.in. był członkiem Gminnej Rady Narodowej i Gminnej Spółdzielni, działał w zespole teatralnym przy Stacji Hodowli Roślin w Motyczu, przez 12 lat prowadził w Motyczu zespół folklorystyczny „ROLA”, ponad 40 lat śpiewał w chórze kościelnym.
Motycz był dla niego najważniejszym miejscem na ziemi. To tu czerpał natchnienie do swoich utworów.
Debiutował 17 kwietnia 1954r. w „Słowie Powszechnym”, gdzie opublikował „Legendę o Motyczu”. Od 1974r. był członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
Swoje teksty publikował w  czasopismach m.in. „Twórczość Ludowa”, „Panorama powiatu” , „Ziemia Rodzinna”oraz w antologiach: Wieś tworząca t.VI, Gruszo polna graj na wietrze – 1980r., Ojca Świętego Polska światu dała.- 1989r., Polska nam Papieża dała – 1993r., Prowadź nas w jasność- 1994r., Ziarna wiecznej nadziei- 1994r., Chłopscy pisarze Lubelszczyzny- 1995r., Pobożnych diabeł kusił- 1998r.,  Gdzie pył chlebowy słońca sięga – 2001.
W 1994r. został wydany zbiór gawęd i wspomnień Czesława Maja pt. „Zawieruchy”, gdzie wyboru  utworów  i opracowania dokonał Stefan Aleksandrowicz.  W tym tomiku znalazły się  gawędy, legendy i wspomnienia z Motycza ,które Czesław Maj od młodości spisywał korzystając z opowiadań swojej babci i matki oraz najstarszych mieszkańców Motycza.
Druga pozycja wydawnicza Czesława Maja to wydane w 2002r. „Utkane z pamięci” Motyckie wspomnienia i opowieści w opracowaniu prof. Jana Adamowskiego. W tej książce znalazły się wybrane wspomnienia, legendy, opowieści religijne, przysłowia, scenariusz „Herodów” oraz słowniczek  porzekadeł  używanych  w  Motyczu.
W 2010r. ukazał się trzeci tomik twórczości Czesława Maja „Ścieżką przez Motycz”. Jak pisze redaktor książki Anna Kistelska „ Książka ta zawiera  w większości niepublikowane wspomnienia, opowiadania i wiersze. Te dotychczas rozproszone utwory, tworzą obraz Motycza, który powoli odchodzi w zapomnienie. Świat wiejskich, krytych słomą chat, legend, obrzędów lokalnych i rodzimych historii przekazywanych dzieciom przez pokolenie rodziców i dziadków, bogato ilustrują zdjęcia zebrane pieczołowicie od najstarszych mieszkańców wsi. Autor rekonstruuje i przedstawia obrazy istniejące już tylko w jego pamięci. To, co łączy twórczy dorobek Czesława Maja, to jednorodność inspiracji, której źródłem jest harmonia życia w zgodzie z przyrodą, ludźmi, tradycją i Bogiem”.
W poezji sięgał do tematów religijnych, opisywał piękno ziemi i przyrody, pisał również teksty żartobliwe, gdzie z humorem opisywał bolączki życia codziennego.
Czesław Maj przez całe życie był zbieraczem folkloru, zgromadził m.in. ponad sto pieśni z czasów zaborów i pańszczyzny. W swoich zbiorach posiadał kilka cennych, starych przedmiotów  m.in. oryginalną kwaterkę i przyrząd do korkowania butelek z karczmy w Motyczu.


Opracowanie: Anna Niedziałek


Mapa Motycza z 1860 roku

MAPA MOTYCZA Z 1860 roku (kliknij aby powiększyć)

własność: Archiwum Państwowe w Lublinie

(zgoda na publikowanie)


Mapa Motycza z 2010 roku (pdf)

własność: Gmina Konopnica

Nazwy dzielnic Motycza (pdf)


Mapa Motycza z 1860 roku

MAPA MOTYCZA Z 1860 roku z zaznaczonymi drogami

(kliknij aby powiększyć)

własność: Archiwum Państwowe w Lublinie

(zgoda na publikowanie)