Ścieżką przez MotyczWydano staraniem Anny Niedziałek
przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Redakcja
Anna Kistelska
ISBN 978-83-89464-14-9
Korekta
Anna Kistelska
Projekt i redakcja techniczna
Wiesław Kaczkowski