Książki

 więcej…

Czesław Maj


Ścieżką przez Motycz
Wydano staraniem Anny Niedziałek
przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Redakcja
Anna Kistelska
ISBN 978-83-89464-14-9
Korekta
Anna Kistelska
Projekt i redakcja techniczna
Wiesław Kaczkowski


 

więcej…

Czesław Maj


Utkane z pamięci
Motyckie wspomnienia i opowieści
Wybór, opracowanie i posłowie
Jan Adamowski
Książka wydana z budżetu gminy Konopnica
staraniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopnicy
Wydawca
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Twórców Ludowych
Lublin 2002


 

więcej…

Czesław Maj


Zawieruchy
Gawędy, legendy i wspomnienia
z MOTYCZA
WYBÓR, OPRACOWANIE, WSTĘP
STEFAN ALEKSANDROWICZ
Biblioteka "Dziedzictwo" Stowarzyszenia Twórców Ludowych
t. III (XXXIII)
Lublin 2004