Nagrody i wyróżnienia

Czesław Maj jest wielokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Poezji i Prozy im.Jana Pocka.


Za zasługi dla kultury ludowej otrzymał:

  • 1978 r. – odznakę Zasłużonego Działacza Kultury;
  • 1983 r. – Srebrny Krzyż Zasługi;
  • 1997 r. – Nagrodę im. Oskara Kolberga;
  • 2000 r. – Medal im. Wincentego Witosa;
  • 2008 r. – odznaki Zasłużony dla Województwa Lubelskiego;
  • 2009 r. – Zasłużony dla Gminy Konopnica.

Opracowanie: Anna Niedziałek