Utkane z pamięci : motyckie wspomnienia i opowieści

Czesław Maj
Utkane z pamięci
Motyckie wspomnienia i opowieści
Wybór, opracowanie i posłowie
Jan Adamowski
Książka wydana z budżetu gminy Konopnica
staraniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopnicy
Wydawca
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Twórców Ludowych
Lublin 2002